Student Placy90j bgRiai ;ey677

Student Placement


SN Student Name Company Name Location
1 Ratnadeep Bharati INGENIO Technologies Pvt. Ltd. Pune. Pune
2 Amol Dahake INGENIO Technologies Pvt. Ltd. Pune. Pune
3 Anup Deshmukh INGENIO Technologies Pvt. Ltd. Pune. Pune
4 Ashish Lute INGENIO Technologies Pvt. Ltd. Pune. Pune
5 Chetan Sontakke INGENIO Technologies Pvt. Ltd. Pune. Pune
6 Roshan Apale INGENIO Technologies Pvt. Ltd. Pune. Pune
7 Rupali Gawande INGENIO Technologies Pvt. Ltd. Pune. Pune
8 Krutika Mohod INGENIO Technologies Pvt. Ltd. Pune. Pune
9 Pranita Maliye INGENIO Technologies Pvt. Ltd. Pune. Pune
10 Anil Dhotre Escurve Technologies Pvt. Ltd Pune. Pune
11 Vaishnavi Sonule ISIE Pune. Pune
12  Priyanka Aghade Dhoot Transmissiom Pvt. Ltd. Pune Pune
13 Sushma Jambhulkar Dhoot Transmissiom Pvt. Ltd. Pune Pune
14 Kunal Chaudharkar Praxis Logica Pvt. Ltd. Nagpur Nagpur
15 Pratiksha Sadanshive Anosales Pune Pune
16 Diksha Umale Maharashtra Bank Pune
17 Akshay Gulhane Flash Electronics Pune Pune
18 Akshay Navarnge Sedmec Mechatronics Pune Pune
19 Vaibhav Lokhande Sedmec Mechatronics Pune Pune
20 Dipak Mahsal Flash Electronics Pune Pune
21 Darshana Tayde Just Dial Pune Pune
22 Komal Khalokar Godrej and Boys Pune
23 Nilesh Dadgal Tech. Mahindra Pune Pune
24 Ankush Ajmire Central Railway Bhusawal Bhusawal